Spotkanie z Policją

22 listopada 2017r odbyło się spotkanie klas siódmych z przedstawicielką Komendy Miejskiej w Radomiu na temat cyberprzemocy. W trakcie spotkania uczniowie dowiedzieli się, co to jest czyn karalny, cyberprzemoc i w jaki sposób może się ona przejawiać.

a

22 listopada 2017r odbyło  się spotkanie klas siódmych z przedstawicielką Komendy Miejskiej w Radomiu na temat cyberprzemocy. W trakcie spotkania uczniowie dowiedzieli się, co to jest czyn karalny, cyberprzemoc i w jaki sposób może się ona przejawiać. Poruszono również kwestie sextingu i zamieszczania obraźliwych zdjęć oraz komentarzy w Internecie. Uczniowie zostali poinformowani, że nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności karnej i zastosowania środków prawnych.

Wyświetlono także dwa spoty dotyczące omawianych treści.

Autor: Grażyna Cywka

a

Przejdź do treści