Uwaga

Szanowni Państwo,

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z pismem Prezydenta Miasta dotyczącym przekształcenia naszej szkoły, które zostało zamieszczone w e-dzienniku oraz na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce dla rodziców – informacje.
Od 2 stycznia 2020 r. zostaniecie Państwo poproszeni przez wychowawców o podpisanie stosownego oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się z w/w pismem.

Monika Czubak

Szanowni Państwo,

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z  pismem Prezydenta Miasta dotyczącym przekształcenia naszej szkoły, które zostało zamieszczone w  e-dzienniku oraz na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce dla rodziców – informacje.
Od 2 stycznia 2020 r. zostaniecie Państwo poproszeni przez wychowawców o podpisanie stosownego oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się z w/w pismem.

Monika Czubak
Przejdź do treści