Uwaga

Opłaty za obiady za styczeń i luty 2020 r.

będą przyjmowane w KASIE PSP NR 14

w dniach: 02-09.01.2020r. (5 dni roboczych !)

w godzinach: 08:00-16:00

Opłaty za obiady za styczeń i luty 2020 r.

będą przyjmowane w KASIE PSP NR 14

w dniach: 02-09.01.2020r. (5 dni roboczych !)

w godzinach: 08:00-16:00

Obiady ruszają od 07.01.2020 r. a nie od 02.01.2020 r. jak wcześniej planowano. W związku z powyższym, aby uczeń został wpisany na obiady od 07.01.2020r., opłatę należy wnieść w dniach 02-03.01.2020r. Opłaty wniesione po 03.01.2020r. będą podstawą zapisu ucznia na obiady od następnego dnia po wpłaceniu gotówki do kasy, dostarczeniu potwierdzenia przelewu lub ujawnienia płatności na wyciągu. Za utrudnienia przepraszamy.

Kwota za styczeń i luty 2020 r. łącznie – 117,00 zł., w tym:

za styczeń 2020 r. – 85,50 zł (za 19 dni)

za luty 2020 r. – 31,50 zł. (za 7 dni, bez ferii zimowych 10-21.02.2020 r. i rekolekcji 26-28.02.2020 r.)

Płatności można dokonywać również przelewem na konto PSP Nr 14:

Pekao S.A. II oddział w Radomiu

nr 43 1240 3259 1111 0010 0589 4056

Na przelewie należy podać klasę, imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc/e, za który/e wnoszona jest opłata.

W razie przelania płatności po dniu 02.01.2020 r. – prosimy o bezzwłoczne dostarczenie potwierdzenia przelewu osobiście, faxem – (48) 363-22-15 lub na adres e-mail – szkola@zsi.radom.pl

W terminach i godzinach pracy kasy będą przyjmowane wpłaty na Radę Rodziców.

Przejdź do treści