Uwaga konkurs!

W ramach konkursu „Szkoła Przyjazna Środowisku” ogłaszamy wewnątrzszkolny konkurs na projekt Ekomaskotki

W ramach konkursu „Szkoła Przyjazna Środowisku” ogłaszamy wewnątrzszkolny konkurs na projekt

Ekomaskotki

Przedmiotem zadania jest opracowanie projektu maskotki Spółki „RADKOM” tzw. „Ekomaskotki”, która wykorzystywana będzie do promocji zakresu działań realizowanych przez Organizatora zadania

Prace konkursowe powinny nawiązywać do gospodarki odpadami, działalności PPUH „RADKOM” Sp. z o.o., segregacji odpadów, ochrony środowiska.

Prace konkursowe mogą zostać wykonane w dowolnej formie (rysunku, grafiki wraz  z  opisem, gotowej już uszytej maskotki itd.), przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych metod i technik.

Maskotce można nadać nazwę lub imię, które będą nawiązywać do ekologii,  selektywnej zbiórki, ochrony środowiska, nazwy spółki RADKOM, itp.

Termin oddawania prac:  05.02.2018r.

 Prace przyjmują: p. Anna Niziołek oraz p. Anna Kostecka

Przejdź do treści