Uwaga opłaty za obiady

ZA DNI 21, 24 i 28.05.2021!
(dotyczy tylko uczniów klas 4-6, bez 6B)

Stawka za jeden obiad wynosi 5,00 zł.
Kwota za 3 dni 21, 24, 28.05.2021 r. wynosi 15,00 zł.

ZA DNI 21, 24 i 28.05.2021!

(dotyczy tylko uczniów klas 4-6, bez 6B)

Stawka za jeden obiad wynosi 5,00 zł.

Kwota za 3 dni 21, 24, 28.05.2021 r. wynosi 15,00 zł.

Warunkiem zapisu na obiady jest wniesienie opłaty z góry!

Z uwagi na stan pandemii prosimy o dokonywanie opłat za obiady przelewem.

Przelewu należy dokonać najpóźniej do dnia 19.05.2021 r. włącznie na konto:

Pekao S.A. II oddział w Radomiu

nr 43 1240 3259 1111 0010 0589 4056

Na przelewie należy podać klasę, imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata.

 

WAŻNE – konieczne jest niezwłoczne dostarczenie potwierdzenia przelewu (osobiście, faxem – 48 363-22-15 lub na adres e-mail – obiady@psp14.radom.pl) – najpóźniej do dnia 19.05.2021 r. włącznie.

 

W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, można dokonać opłaty za obiady w KASIE PSP Nr 14:

W dniach 18-19.05.20121 r. w godzinach 08:00-15:00.

Wpłat darowizn na Radę Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu należy dokonywać przelewem na konto:

Pekao S.A. II oddział w Radomiu

nr 45 1240 3259 1111 0000 2989 8062

Na przelewie należy podać klasę, imię i nazwisko ucznia.

Przejdź do treści