Uwaga opłaty za obiady za kwiecień 2021!

(dotyczy tylko oddziałów przedszkolnych oraz innych uczniów uczących się stacjonarnie w szkole)

Stawka za jeden obiad wynosi 5,00 zł.

Kwota za kwiecień 2021 r.  wynosi 90,00 zł. (bez okresu 01.04.2021 r. – 06.04.2021 r.)

(dotyczy tylko oddziałów przedszkolnych oraz innych uczniów uczących się stacjonarnie w szkole)

Stawka za jeden obiad wynosi 5,00 zł.

Kwota za kwiecień 2021 r.  wynosi 90,00 zł. (bez okresu 01.04.2021 r. – 06.04.2021 r.)

Warunkiem zapisu na obiady jest wniesienie opłaty z góry.

Z uwagi na stan pandemii prosimy o dokonywanie opłat za obiady przelewem.

W razie konieczności uwzględnienia w opłacie odpisów ze stycznia lub lutego 2021 r. –

kwotę przelewu należy uzgodnić z kasjerką (48 363-22-15 lub obiady@psp14.radom.pl).

 a

Przelewu należy dokonać najpóźniej do dnia 26.03.2021 r. na konto:

Pekao S.A. II oddział w Radomiu

nr 43 1240 3259 1111 0010 0589 4056

Na przelewie należy podać klasę, imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata.

a

W razie przelania płatności po dniu 24.03.2021 r. – prosimy o niezwłoczne dostarczenie potwierdzenia przelewu osobiście, faxem – 48 363-22-15 lub na adres e-mail – obiady@psp14.radom.pl

a

W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, można dokonać opłaty za obiady w KASIE PSP Nr 14:

od 22.03.2021 r. do 26.03.2021 r. w godzinach 08:00-10:00, 12:00-15:30.

a

Wpłat darowizn na Radę Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu należy dokonywać przelewem na konto:

Pekao S.A. II oddział w Radomiu

nr 45 1240 3259 1111 0000 2989 8062

Na przelewie należy podać klasę, imię i nazwisko ucznia.

Przejdź do treści