Uwaga opłaty za obiady!

Stawka za jeden obiad wynosi 5,00 zł.

Kwota za marzec 2021 r.  wynosi 115,00 zł.

Stawka za jeden obiad wynosi 5,00 zł.

Kwota za marzec 2021 r.  wynosi 115,00 zł.

 

Warunkiem zapisu na obiady jest wniesienie opłaty z góry.

Z uwagi na stan pandemii prosimy o dokonywanie opłat za obiady przelewem.

W razie konieczności uwzględnienia w opłacie odpisów ze stycznia 2021 r. – kwotę przelewu należy uzgodnić z kasjerką (48 363-22-15 lub obiady@psp14.radom.pl).

 

Przelewu należy dokonać najpóźniej do dnia 21.02.2021 r. na konto:

Pekao S.A. II oddział w Radomiu

nr 43 1240 3259 1111 0010 0589 4056

Na przelewie należy podać klasę, imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata.

 

W razie przelania płatności po dniu 21.02.2021 r. – prosimy o niezwłoczne dostarczenie potwierdzenia przelewu osobiście, faxem – 48 363-22-15 lub na adres e-mail – obiady@psp14.radom.pl

 

W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, można dokonać opłaty za obiady w KASIE PSP Nr 14:

od 10.02.2021 r. do 16.02.2021 r. w godzinach 08:00-10:00, 12:00-15:30.

 

Wpłat darowizn na Radę Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu należy dokonywać przelewem na konto:

Pekao S.A. II oddział w Radomiu

nr 45 1240 3259 1111 0000 2989 8062

Na przelewie należy podać klasę, imię i nazwisko ucznia.

Przejdź do treści