Za kulisami teatru…

W dniu 20 marca dzieci z oddziałów przedszkolnych, które brały udział w przedstawieniu ,,Gra w kolory” podczas I Międzyszkolnego Przeglądu Teatralnego (15.12.2017 r.), w nagrodę za zajęcie I miejsca zwiedziły Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.

W dniu 20 marca dzieci z oddziałów przedszkolnych, które brały udział w przedstawieniu ,,Gra w kolory” podczas I Międzyszkolnego Przeglądu Teatralnego (15.12.2017 r.), w nagrodę za zajęcie I miejsca zwiedziły Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Zobaczyły miejsca i pracę osób współtworzących przedstawienia teatralne – pracownie: plastyczną, krawiecką i ślusarską. Zwiedziły trzy sceny naszego teatru: dziecięcą ,,Fraszka”, scenę ,,Kotłownia” oraz dużą scenę – obrotową.

Pani przewodnik w szczególny sposób podkreśliła miejsce i rolę inspicjenta, który czuwa nad tym, aby każdy spektakl przebiegał bez błędów
i wpadek technicznych.

Wędrówka za kulisami sceny teatralnej wzbudziła podziw i ogromne zainteresowanie dzieci.

Autor: Katarzyna Seremak, Maria Ziętek

Przejdź do treści