Zaproszenie

Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu zaprasza na spotkanie rodziców uczniów klas VIII i III gimnazjów poświęcone ogólnym zasadom rekrutacji do szkól ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu zaprasza  na spotkanie  rodziców uczniów klas VIII i III gimnazjów poświęcone ogólnym zasadom rekrutacji do szkól ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

 

Program spotkania

  1. Przedstawienie harmonogramu rekrutacji na rok szkolny 2019/2020
  2. Przedstawienie wykazu olimpiad i konkursów
  3. Organizacja badań lekarskich dla kandydatów do szkół zawodowych (techników
    i branżowych szkół I stopnia)
  4. Dyskusja

 

Lp. Data Miejsce Godz.
1. 4.03.2019 r. XIII Liceum Ogólnokształcące
im. Noblistów Polskich w Radomiu ul. 25 Czerwca 79, 26-600 Radom
16.00

 

Przejdź do treści